En stor bonus är när man kan både lite silversmide och lite silverlera. Man får större möjligheter i sin design och i sin tillverkning.
Här är några exempel. Är du intresserad av tekniken så lär du dig i vår kurs Argentium silver och Silverlera. 

 

Tagged with →  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *