Genombruten ring i PMC 960

Du gör en skir ring med lite pillig teknik. Det är en teknik som man först inte tror är möjlig. Men det blir en dramatisk ring med sitt genombrutna grenverk. Den blir ändå stark genom att vi gör den i PMC 960. Den kan också göras i PMC Sterling om vill, men vi gör inte det på kursen.
Det är lite pilligt jobb så du bör absolut ha med dig dina bra glasögon (om du bär det) eller en pannlupp.

Förkunskaper: Silverlera Steg 1 och lite egen träning eftersom vi inte hinner gå igenom några grunder. Det är en fördel för dig om du också gått ytterligare någon kurs.

kursschema

Pris: se i Kursschemats beskrivning. Priset är inklusive moms, inklusive materialet vi använder och inklusive lån av verktyg. Kursen är en träff och lite längre vanligt för att hinna.
Har du frågor eller vill ha hjälp att anmäla dig, ring 0709-99 98 22.

tillbaka