Här var målet att gå lite längre än de stiliga och enkla ringarna, att göra något man kände för just då. Även om vi demonstrerar tekniker och exempel blir ofta resultatet än mer vilt. Att linda en elefant runt fingret är inte illa.

 Ring-elefant1smRing-elefant2sm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *