En överblick över en del av de kurser vi har haft eller kommer att ha.
Du kan bekanta dig med vad det innebär att skapa med Formsilver/Silverlera. 
Läs mer om kursernas innehåll genom att klicka på dem i kolumnen till högerDe kurser som är aktuella inom den närmaste framtiden ser du under Kursschema.

Formsilver Steg 1

Formsilver Steg 2

Silverlera göra om göra nytt

Emaljera på finsilver

Emaljering fem smycken copy