Vad är PMC silver- och guldlera?

PMC står för Precious Metal Clay. Det tillverkas av Mitsubishi i Japan. De har patent på viktiga delar. PMC3 silver består av en kombination av vatten, bindemedel (en helt ogiftig naturfiber/cellulosa) och små partiklar av rent silver (storleken är så liten att den mäts i micron). Bindemedlet och fukten gör att materialet uppträder som en lera. Principen är att man formar PMC till önskad form och hettar sedan upp det för att ta bort bindemedlet och sintra metallkulorna till en solid, homogen och ren metall.
Använder man PMC 3 silver är det rent finsilver. Det innehåller alltså inga tillsatser och blir inte mörkt av syret i luften. Sedan hösten 2011 finns även sterlingsilver som silverlera och heter då PMC Sterling. Det är 925/000 silver och stämplas 925. Samma silver som ofta används i silversmide.
Guldet är 22 karats guld och från 24 karat är 2 karat ersatt med silver för att bättre förena sig med finsilvret när man kombinerar dessa.

Det finns ytterligare ett material på marknaden som liknar PMC® med namnet Art Clay®.
Vi arbetar enbart med PMC® i våra kurser. Vill man uppnå bästa styrka och täthet i silvermaterialet är PMC® överlägset.
Oberoende tester har gjorts och nedan kan man se skillnaderna. Informationen är citerad från Källa: Dr. Andrew Nyce PhD.

Här under syns att högre temperatur ger högre styrka. PMC3® är 50% starkare än
Art Clay 650® vid alla temperaturer.

Här under visas tätheten i materialet vid olika temperaturer. PMC3 är minst 10% tätare vid alla bränningar.

Här under visas styrkan i materialet när det torkat men ännu inte bränts. PMC3® är ungefär 90% starkare än ArtClay 650® mätt i pund per kvadrattum.

Art Clay® och Art Clay 650® är registrerade varumärken som tillhör Aida Chemical Industries Co., Ltd..

PMC3® är ett registrerat varumärke tillhörande Mitsubishi Materials Corp.