Anmälningsvillkor

Kursstart och kallelse
Innan kursen startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.
Kursvgiften skall vara betald enligt det datum som finns vid fakturan.
Om vi måste skicka ut en påminnelse debiteras du en påminnelseavgift.

Anmälningsvillkor
En anmälan till en studiecirkel är bindande. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de
villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet principiellt enats om.
Vill du veta mer? Läs vår överenskommelse med Konsumentverket om återtagande av anmälan.

Avbokning
Återtagande av anmälan innan kursstart
Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast en två veckor före kursstart.
Du har då rätt att återfå hela avgiften. Avbokar du dig senare än två veckor före kursstart får du betala en skälig ersättning,
dock högst halva kursavgiften. Om du återtar din anmälan när kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Återtagande av anmälan efter kursstart
Om du avbryter ditt deltagande i cirkeln/kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full cirkel/kursavgift.
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg,
avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse,
återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras,
samtycker du till att registreras i vårt kundregister.
Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt.

Registret för också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser.
När du anmäler dig måste du uppge hela ditt personnummer.
Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss.

Olycksfallsförsäkring
Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.

Övrigt
Litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften och tillkommer därför om inget annat anges.
En studietimme/lektionstimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.
Kontakta oss om du har några frågor!

Lämna ett svar