Silverlera prova på enkla ringarnyhet

Prova på att skapa med silverlera där du gör två ringar på ett enkelt sätt. Du får en introduktion att arbeta med silverlera och vi gör två ringar med hjälp av färdiga ringskenor för att få göra just ringar utan att behöva en erfarenhet som man annars behöver för att göra ringar. Att skapa i silver kan bli  en ny hobby för dig.

kursschema

Pris: se i kursschemats beskrivning. (inklusive material och lån av verktyg.) Läs mer om kursen, datum, plats, pris genom att klicka på “Kursschema- knappen” ovan. Välj först ort och sedan månad. Klicka på kursen i kalendern för att se alla tider m.m.tillbaka

Lämna ett svar